Temat: Słowo Boże jest ziarnem

Proszę wykonać ćwiczenie :

Dobierz właściwe objaśnienia do słów  z poznanej przypowieści .

Połącz je ze sobą

 

 

          SIEWCA                             słowo Boże         

          Ziarno                                Bóg

   DROGA, CIERNIE ,SKAŁA         ludzie, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają

 ŻYZNA ZIEMIA                           ludzie, którzy w należyty sposób nie przyjmują  słowa Bożego


Last modified: Thursday, 19 November 2020, 5:07 PM