Temat: Posłuszeństwo Abrahama

Temat: Posłuszeństwo Abrahama

 

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał (...).

I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały do­bytek, jaki obaj posiadali (...). Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram prze­szedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. - Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: <Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię>. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał” (Rdz 12,1-7).

 

 


Last modified: Thursday, 19 November 2020, 5:03 PM