Mowa zwierząt

Proszę  o przeczytanie czytanki ze strony 83