Ważne słowa- czytanka

Zapoznajcie się moi drodzy z czytanka ze strony 65 i spróbujcie odpowiedzieć na pytania do tekstu