Rosliny iglaste

Przeczytajcie czytankę ze strony 85 z podręcznika.Odpowiedzcie na pytania pod tekstem oraz wykonajcie dołączone karty pracy.