Dookoła mróz i chłód

Zapoznajcie sie prosze z czytanka pt"Ballada o piecuchu"i wykonajcie dołączone kart pracy