Szewczyk Dratewka

Zapoznajcie się proszę z tekstem pt.Szewczyk Dratewka",  oraz wykonajcie karty pracy