Zwierzęta wokół nas

Psy w służbie człowieka.Przeczytajcie tekst ze str 32.Spróbujcie odpowiedzieć na pytania poniżej tekstu.Narysujcie też w zeszytach jednego z bohaterów czytanki.