Dom zwierząt

Poznajemy literkę D.w liniaturze w zeszycie zapiszcie linijke dużej literki D i małej litery d.Wzór literki dostępny na stronie podręcznika str 64