Części twarzy - ćwiczenia.

04.10.2020. 

Dzisiaj ćwiczymy nazwy części twarzy.

Wydrukujcie poniższe 3 kartki, wykonajcie ćwiczenia i wklejcie do zeszytu. 

Ćwiczenie 1.

Napisz po śladzie wyrazy. 

Ćwiczenie 2. (kolorowa kartka) 

Dopasuj nazwy części twarzy do obrazków. 

Ćwiczenie 1/24.

Połącz części ciała z postaciami. 

Ćwiczenie 2/24.

Napisz wyrazy po śladzie. Nazwij co przedstawiają obrazki. Narysuj swojego ulubionego bohatera.