Temat Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Zbawiciela. Maryja Matka pana Jezusa

Temat Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Zbawiciela. Maryja Matka pana Jezusa 

 

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana

Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej.

 

 

 

Maryja matka Jezusa Chrystusa, żona Józefa z Nazaretu, jedna z głównych osób w wierze wielu wyznań chrześcijańskich, znana jest także w innych religiach (np. w islamie, bahaizmie i kaodaizmie).Last modified: Monday, 7 December 2020, 8:57 PM