Karty pracy - ciało.

18.11.2020. 

Temat : Karty pracy - ciało. 

Proszę o wydrukowanie i zrobienie ćwiczeń z kart pracy. Słówka były na poprzedniej lekcji. Dla utrwalenia są na karcie do wydruku.