Terapia SI

Odzwzorywanie graficzne, kreślenie po śladzie linii, ślaczków, zamalowywanie dużych powierzchni. Rysowanie labiryntów, kalkowanie, kopiowanie

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową
Są to ćwiczenia grafomotoryczne, w których czynności ruchowe odbywają się pod ścisłą kontrolą wzroku:

  • zamalowywanie obrazków
  • kalkowanie
  • łączenie kropek),
  • rysowanie po śladzie ,
  • kończenie szlaczków ,
  • odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem).