Zadania usprawniąjace umiejetność czytania i pisania kl 3