Terapia SI

Dzień dobry! 

Ze względu na to, że nie możemy spotkać się na zajęciach  w szkole, przesyłam na dzisiaj kilka propozycji ćwiczeń dla Zuzanny. Oczywiście ćwiczenia wykonujemy w miarę możliwości dziecka i możemy wybrać te zadania, które Państwo są w stanie z dzieckiem zrealizować. 

Powodzenia!

Zabawa w lustro. 

Siadamy z dzieckiem na wprost lustra i pokazujemy różne miny określające nastrój. Zadaniem dziecka jest naśladowanie mimiki / ruchów rodzica. 

Rzut piłką do celu. 

Przygotowujemy kilka piłek różnej wielkości, to co mamy w domu. Jeśli nie mamy piłek to pluszaki. Ustawiamy pojemnik/kosz który będzie naszym celem. Zadaniem dziecka jest w celny rzut przedmiotami do pojemnika. 

Kopiowanie przez kalkę. 

Obrysowywanie szablonów figur.