Zajęcia kształtujące kreatywność.

Temat: Relaks przy muzyce.

Bardzo proszę posłuchajcie muzyki poważnej: A. Vivaldi - Zima.