Świąteczna krzyżówka.

Napisz brakujące litery do wyrazów opisujących Święta Bożego Narodzenia. Wydrukuj i wklej do zeszytu.