Listopadowa szaruga , karty pracy ,edukacja matematyczna