Posłuchaj piosenki i wpisz brakujące słowa

Posłuchajcie Piosenki o pomaganiu ludziom -  Mała Orkiestra Dni Naszych i wpiszcie brakujące słowa:


Piosenka o pomaganiu ludziom

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my

Kto jeśli nie ja p _ _ _ _ _ _innym ma?

Nieprawda, że cały świat

Jest wielkim, bezdusznym miejscem

Gdzie  c _ _ _ _ _ _ _ nic nie jest wart,

Pieniądze tylko są szczęściem.

A  s _ _ _ _ _ _ _ _ największe jest

Gdy płynie z dawania niż brania

Więc bądźcie przygotowani

Do pomagania! Do pomagania!

Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my

Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?

D_ _ _ _, które dziś masz

Dla chorych, samotnych ludzi

Prędzej czy później do ciebie

Z podwójną siłą p_ _ _ _ _ _.

Pomagać, to dzielić się

Nie chcąc w zamian dosłownie niczego

Łzy pozamieniać w śmiech

Nie ma nic bardziej cennego.