Wykreślanka.

Na podanych kartach pracy wykreśl wyrazy oraz rozwiąż krzyżówkę.