Uczymy się piosenki.

10.11.2020.

Temat : Uczymy się piosenki. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

Tłumaczenie. 

Głowa, ramiona, kolana i palce u nóg, kolana i palce
Głowa, ramiona, kolana i palce u nóg, kolana i palce
I oczy, uszy, usta i nos
Głowa, ramiona, kolana i palce u nóg, kolana i palce

Click https://youtu.be/ZanHgPprl-0 link to open resource.