Zwierzęta przygotowują się do zimy

Zapoznajcie się proszę z czytanką na stronie 28 ,    odpowiedzcie pisemnie  na pytania, które znajdują się pod tekstem.Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach w zeszytach od polskiego.