Tropiciele SP 1 3 kl 1 Karty utrwal i rozwij Wrzes K 1 (2)