Temat: Dwunastu apostołów.

Temat: Dwunastu apostołów.                 

Historia o powołaniu i misji dwunastu apostołów Jezusa.

Historia zapisana jest w Biblii, w Ewangelii Mateusza 10.

Spośród wielu swoich uczniów Jezus powołał dwunastu apostołów. Ci uczniowie byli Mu szczególnie bliscy i nie tylko towarzyszyli Jezusowi w czasie Jego misji na ziemi ale również sami, wysłani przez Jezusa, chodzili głosząc ewangelię, uzdrawiając chorych i wypędzając demony. A to są imiona dwunastu apostołów: Szymon Piotr i Andrzej, jego brat, Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, jego brat, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk, zwany gorliwym i Judasz Iskariota, który wydał Jezusa.


Ostatnia modyfikacja: środa, 17 luty 2021, 20:55