Recepta na dobry sen

Moi drodzy przeczytajcie proszę tekst  ze strony 32 i 33.Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie nr 3 ze strony 33